Funch Fonden blev stiftet den 27. Maj 1987 og det første møde i bestyrelsen blev afholdt den 19. December 1987.

Her blev vedtægterne vedtaget og den første bestyrelse konstituerede sig.
 

Den første donation var januar 1988 på i alt 78.250. Donationerne fordelte sig på teater, dans og TV produktion. 
I de følgende år til i dag er der i alt blevet uddelt kr. 1.707.291. Der er hvert år uddelt 30.000 til 90.000 kr i alt. 
Den enkelte donation spænder fra 5.000 kr til 50.000 kr.

Projekter der er støttet strækker sig fra teater, kulturprojekter, udgivelse af musik, spirende TV projekter, udgivelse af bøger, sociale/kulturprojekter, ungdomsprojekter, kunstprojekter, sociale projekter, beboer projekter, selvhjælpsgrupper, musikklubber for børn, beboerforeninger, cirkus for børn, miljøprojekter, ungdomstelefonen, fortællefestival, skateklub, danse projekter osv.

 

Funch Fonden støtter hovedsageligt

• Kulturprojekter
• Ungdomsprojekter
• Projekter hvor Funch Fonden gør en forskel
 

Funch Fonden støtter ikke

• Privates økonomi
• Generelle formål
• Store etablerede fonde og projekter
• Rejser og studieophold
 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer

• Ole Funch (formand)
• Hanne Sørensen
• Per Lindegård Christensen
• Kirsten Kampp
• Simon Funch
• Jonas Funch